Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Συνεδριάσεις Περ. Συμβουλίου Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (8.4.10)

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (8.4.10)

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Απριλίου 2010, ώρα 10.00 πμ, στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Κλείσιμο Γ’ Κ.Π.Σ. – Έργα Ταμείου Συνοχής
Εισηγητής: Nικόλαος Μπαλτογιάννης, Προϊστάμενος Μονάδας Β΄ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου zip

2. Αναμόρφωση ΕΣΠΑ - Πορεία ΕΣΠΑ – Εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ
Εισηγήτριες:
Ελένη Ρόκκου, Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου zip
Ευγενία Παπανικολάου, Προϊσταμένη Μονάδας Α’ ΕΔΑ zip

3. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΑΠΠΗ – ΕΑΠΠΕΚ και ΠΙΝΔΟΣ)
Εισηγητής: Γεώργιος Ευτυχιάδης, Υπάλληλος ΔΙ.Σ.Α. zip

4. Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
Εισηγητής: Χρήστος Κλεφτάκης, Υπάλληλος ΔΙ.Σ.Α. - Συντονιστής προγράμματος «ΘΗΣΕΑ» zip

5. Πορεία  υλοποίησης έργων Περιφερειακού Σχεδιασμού  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Εισηγητής: Ιωάννης Παπαγιάννης, υπάλληλος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας zip

6. Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας  για την αντιπυρική περίοδο 2010
Εισηγητές:
Χρήστος Σταυρόπουλος, Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου zip
Δημήτριος Ζήκος, Διευθυντής Δασών Περιφέρειας Ηπείρου zip

Η πρόσκληση & τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. pdf
Όλες οι ανωτέρω εισηγήσεις (σε 1 αρχείο). zip