Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου στον Δήμο Ζαλόγγου.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου στον Δήμο Ζαλόγγου.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρογεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικήματος που βρίσκεται στη θέση «Κοράτσα» Τ.Δ. Αρχάγγελου Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας. pdf