Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσηςέργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσηςέργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρογεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικήματος που βρίσκεται στη θέση «Κοράτσα» Τ.Δ. Αρχάγγελου Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας.