Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Θησέας"

E-mail Εκτύπωση PDF
Για την υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει καταρτιστεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Θησέας".

Οι στόχοι
Με βάση τους στόχους της Κυβέρνησης για:
 • Ενδυνάμωση των θεσμών της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης.
 • Εξυπηρέτηση του πολίτη στον πληρέστερο δυνατό βαθμό.
 • Ισόρροπη εθνική ανάπτυξη και
 • Ορθολογική οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους
... το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας» επιχειρεί να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους Ο.Τ.Α., η οποία θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω συντονισμένων δράσεων και χρηματοδοτήσεων.

Τα οφέλη
για την Περιφέρεια:
 • Μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες και ενισχύονται οι θεσμοί αποκέντρωσης
 • Προγραμματίζονται αναπτυξιακές υποδομές για όλη την Περιφέρεια μέσα από τον κατάλληλο συντονισμό έργων και δράσεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
 • Εδραιώνεται μια νέα, σύγχρονη αντίληψη για ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
για τους Πολίτες:
 • Αναβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Eξασφαλίζονται τα συµφέροντα των πολιτών, μέσω της ορθής και αποδοτικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος
 • Ενισχύονται οι κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, με στόχο τη διατήρηση της ιδιαιτερότητας και του πλούτου κάθε τοπικής κοινωνίας
για τη χώρα:
 • Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας
 • Η ετοιμότητα της χώρας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 • Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
 • Η πρόληψη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στην ευρωπαϊκή οικονομία