Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Άδεια εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου στον Δήμο Ζαλόγγου.

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρογεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικήματος που βρίσκεται στη θέση «Κοράτσα» Τ.Δ. Αρχάγγελου Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας. pdf

Άδεια εκτέλεσηςέργου-ανόρυξη γεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου.

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρογεώτρησης στον Κωνσταντίνο Δημητρίου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικήματος που βρίσκεται στη θέση «Κοράτσα» Τ.Δ. Αρχάγγελου Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας.

Άδεια χρήσης νερού από υδρευτική γεώτρηση στον Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου από υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Γιάννου» του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. pdf

Άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης στη Μαρία Λάζου στο Τ.Δ. Πλατανιάς Δήμου Παμβώτιδας.

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 4.500 ορνίθων αυγοπαραγωγής της Λάζου Μαρίας του Αναστασίου στη θέση «Τρία Λαγκάδια» του Τ.Δ. Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων. pdf

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)"

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)". zip

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού - "SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου  του έργου “SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”. zip

Ακύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού

Ακύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού.doc

Ακύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας

Ακύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας.doc

Ακύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Ακύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Ακύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Ακύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Σελίδα 1 από 51