Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)"

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)"

E-mail Εκτύπωση PDF

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)". zip