Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Προγράμματα Ε.Φ.Δ. ΔΙ.Σ.Α.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ε.Φ.Δ. ΔΙ.Σ.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF

Με την αριθμ. 17100 / ΕΥΣ 2980 21.4.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφασίστηκε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις Δ/νσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Στα πλαίσια αυτά η Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία ασκεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου, ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

 

 

  • Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/04 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2007-2013. pdf