Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Αρχική σελίδα
epirus_front1Η Περιφέρεια αποτελεί μια ενιαία αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής σε Περιφερειακό επίπεδο.
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία & νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Αποτελείται από τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκεται στα Ιωάννινα.

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004

Ο Επενδυτικός Νόμος αντιμετώπισε αποτελεσματικά όλες τις στρεβλώσεις που δημιουργούσαν οι προηγούμενες αντίστοιχες προσπάθειες. Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ανεξάρτητα από την ηλικία μιας επιχείρησης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις επιχειρήσεις, που παλαιότερα έπρεπε να ιδρύουν καινούριες εταιρείες για να υπαχθούν στους αναπτυξιακούς νόμους.
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν πλέον να υποβάλλονται όλο τον χρόνο, και όχι σε συγκεκριμένες μόνο περιόδους όπως στο παρελθόν, οπότε και δημιουργούνταν μεγάλες καθυστερήσεις.

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004
Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.
Σε συνέχεια της τροποποίησής του με τον 3522/2006, δημοσιεύτηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των διατάξεων του και είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών αιτημάτων.
Σημειώνεται πως πριν την υποβολή του έντυπου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.