Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Αρχική σελίδα
epirus_front1Η Περιφέρεια αποτελεί μια ενιαία αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής σε Περιφερειακό επίπεδο.
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία & νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Αποτελείται από τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκεται στα Ιωάννινα.

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

  • Οι πίνακες με τους εν δυνάμει δικαιούχους και τους απορριπτόμενους Νέους Γεωργούς της 1ης Περιόδου ένταξης στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2007-2013. zip
  • Δικαιούχοι νέων Γεωργών 2ης γνωμοδοτικής zip
  • Επιλαχόντες - Απορριπτόμενοι Νέοι Γεωργοί 3ης Γνωμοδοτικής xls
  • Δελτίο τύπου τελική ρύθμιση doc
  • Ρύθμιση για ένταξη Νέων Γεωργών doc