Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

E-mail Εκτύπωση PDF

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε στις 16-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής στη Χ.Θ. 84+500 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Θέση Ντέρτι)», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000007, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc