Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου - Region of Epirus
 
 
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών - ΓΓΔΔ - ΗΔ
Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΕΣΠΑ
’τομα με Αναπηρία και ΜΜΕ
Μπήκες ΚΕΠ!
Μαθητικός διαγωνισμός "Οι Αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας
  Αρχική σελίδα Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επισκεψιμότητα:
Μετρητής επισκέψεων
Τελευταία ενημέρωση:
Αρχική | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Ε.Δ.Α. Ηπείρου | Χάρτης τόπου | Συνδέσεις | English | Επικοινωνία
Κατάρτιση Ανέργων

Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008
03/12/07 Έντυπα - δικαιολογητικά αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης 2007-2008 [zip, 826kb]
02/12/07 Έντυπα & Οδηγός παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 2007-2008 [zip, 840kb]
22/11/07 Έντυπα - δικαιολογητικά προκαταβολής προγράμματος κατάρτισης [zip, 35kb]
22/11/07 Μηνιαίο Δελτίο Ανθρωποωρών Υποέργου [zip, 36kb]
29/10/07 Έντυπα - δικαιολογητικά έναρξης προγράμματος κατάρτισης [zip, 299kb]
27/09/07 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου & Τεχνικό Παράρτημα για την υπογραφή της σύμβασης [zip, 55kb]
11/07/07 Κατακύρωση σε αναδόχους των προγραμμάτων – προτάσεων,  που κατατέθηκαν στα πλαίσια ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου "Κατάρτιση για τα έτη 2007 - 2008" του Μέτρου 5.2, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006 [pdf, 115kb]
29/06/07 Αποτελέσματα τελικής κατάταξης προσφορών του Διαγωνισμού του ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου "Κατάρτιση για τα έτη 2007 - 2008" του Μέτρου 5.2, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006. [pdf, 216kb]
19/06/07 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 21/6/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 [pdf, 128kb]
13/06/07 Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του Διαγωνισμού του ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου "Κατάρτιση για τα έτη 2007 - 2008" του Μέτρου 5.2, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006. [pdf, 282kb]
02/04/07 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η με τα αποτελέσματα αποσφράγισης των προσφορών [pdf, 175kb]
14/02/07 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η με τα αποτελέσματα παραλαβής των προσφορών [zip, 74kb]
Πρακτικό παραλαβής των προσφορών [zip, 81kb]
13/02/07 Ημερομηνίες για την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού 2/2006 του Έργου: "Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008". [pdf, 141kb]
19/12/06 Προκήρυξη αριθμός 02/2006 (Μέτρο 5.2 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008".
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 39 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Περίληψη προκήρυξης - αναλυτικό τεύχος προκήρυξης [zip, 1Mb]

Κατάρτιση στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ.
21/11/07 Έντυπα - δικαιολογητικά αποπληρωμής Ο.Π.Α.Α.Χ. [zip, 827kb]
20/11/07 Έντυπα & Οδηγός παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΠΑΑΧ [zip, 839kb]
25/05/07 Μηνιαίο Δελτίο Ανθρωποωρών Υποέργου [zip, 36kb]
22/05/07 Έντυπα - δικαιολογητικά έναρξης προγράμματος κατάρτισης [zip, 297kb]
08/02/07 Απόφαση κατακύρωση σε αναδόχους των προγραμμάτων – προτάσεων [pdf, 107kb]
31/01/07 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η [pdf, 86kb]
Αποτελέσματα τελικής κατάταξης προσφορών του Διαγωνισμού του έργου: "Κατάρτιση στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου" του ’ξονα Προτεραιότητας 4 με τίτλο "Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου", του Μέτρου 4.13 με τίτλο "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε τοπικές ζώνες του αγροτικού χώρου". [pdf, 42kb]
23/01/07 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει στις 29/1/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 [pdf, 94kb]
22/01/07 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η [pdf, 135kb]
Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
του Διαγωνισμού του έργου: "Κατάρτιση στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου" του ’ξονα Προτεραιότητας 4 με τίτλο "Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου", του Μέτρου 4.13 με τίτλο "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε τοπικές ζώνες του αγροτικού χώρου". [pdf, 43kb]
14/12/06 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η με τα αποτελέσματα αποσφράγισης των προσφορών [zip, 40kb]
05/12/06 Αποσφράγηση προσφορών [zip, 40kb]
27/10/06 Προκήρυξη αριθμός 01/2006 (Μέτρο 4.13) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)".
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων
Περίληψη προκήρυξης - αναλυτικό τεύχος προκήρυξης [zip, 1.1Μb]

Κατάρτιση ανέργων 2005-2006
6/03/07 Έντυπα - δικαιολογητικά καταβολής της 3ης δόσης [zip, 105kb]
12/02/07 Έντυπα - δικαιολογητικά αποπληρωμής [zip, 761kb]
05/04/06 Κατακύρωση σε αναδόχους των προγραμμάτων – προτάσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου  "Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2005-2006"  του ’ξονα Προτεραιότητας 5  με τίτλο "Υποστήριξη και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού" του Μέτρου 2 με τίτλο "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου  Δυναμικού" [pdf, 377kb]
28/02/06 Απόφαση Γ.Γ κ. Δ. Πανοζάχου [pdf, 229kb]
Αποτελέσματα τελικής κατάταξης προσφορών που κατατέθηκαν στα Πλαίσια του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου: "Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2005-2006" του ΠΕΠ  Ηπείρου 2000-2006 [pdf, 302kb]
20/02/06 Απόφαση Γ.Γ κ. Δ. Πανοζάχου [pdf, 207kb]
Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
του διαγωνισμού της προκήρυξης 1/2005 του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 [pdf, 310kb]
28/07/05 Προκήρυξη αριθμός 01/2005 (Μέτρο 5.2 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση Ανέργων για τα έτη 2005-2006"
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 37 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Περίληψη προκήρυξης - αναλυτικό τεύχος προκήρυξης [zip, 846Kb]

Έντυπα - δικαιολογητικά πληρωμών
17/03/05 Έντυπα για την αποπληρωμή των ΚΕΚ [zip, 809Kb]
07/09/04 Έντυπα για την καταβολή της 3ης δόσης προς τα ΚΕΚ
Έγγραφα 3ης δόσης [zip, 3kb]
Έντυπο 3ης δόσης [zip, 42kb]
Έντυπο έκθεσης υλοποιηθέντος προγράμματος [zip, 54kb]
Τα ανωτέρω αρχεία σε ένα (1) συμπιεσμένο αρχείο [zip, 98Kb]
05/04/04 Δικαιολογητικά περί χορήγησης 2ης δόσης [pdf, 95kb]
11/12/03 Δικαιολογητικά περί χορήγησης προκαταβολής [pdf, 100kb]
24/11/03 Συγκεντρωτικός πίνακας εντύπων [pdf, 158kb]
Έντυπα έναρξης [zip, 284kb]
Έντυπα 3ης δόσης [zip, 42kb]
Έντυπα έκθεσης [zip, 54kb]
Έντυπα βεβαίωσης [zip, 52kb]
Οδηγός [pdf, 516kb]
Φόρμες παρακολούθησης [zip, 438kb]
Δελτίο μηνιαίας κατάστασης πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών υποέργου [zip, 39kb]

Κατάρτιση ανέργων 2003-2004
12/09/03 Απόφαση κατακύρωσης σε αναδόχους των προγραμμάτων / προτάσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου "Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)" του ’ξονα Προτεραιότητας 5 με τίτλο "Υποστήριξη και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού", του Μέτρου 2 με τίτλο "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού" [pdf, 179kb]
14/07/03 Η διαδικασία επιλογής των παρεχόντων τις υπηρεσίες Κ.Ε.Κ (Αναδόχων) βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού
24/06/03 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο διάστημα 24-27/06/2003 στην ΔΙ.Σ.Α Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
2003 Προκήρυξη Αριθμός 01/2003 - για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)". Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 58 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Περίληψη Προκήρυξης [zip, 49kb]
Αναλυτική Πρόσκληση [zip, 821kb]
Αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών (24-25-26-27/6/03) [zip, 315kb]


Πληροφορίες: Περιφέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
8ης Μεραρχίας 5, 45 445 Ιωάννινα, τηλ: 26510 69909, 69913, 69936 - fax: 26510 69900
© 2001-2009 Περιφέρεια Ηπείρου Αρχική σελίδα | Χάρτης ιστοχώρου | Συνδέσεις | Όροι χρήσης | Επικοινωνία Διαχειριστής ιστοχώρου