Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανανέωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανανέωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανανέωση Άδειας  Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας  με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, σε θαλάσσιο χώρο 10 στρ. που βρίσκεται στη θέση όρμος Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. doc