Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Απόρριψη της από 26-7-2010 ένστασης της Χ.Χασομέρα

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Απόρριψη της από 26-7-2010 ένστασης της Χ.Χασομέρα

E-mail Εκτύπωση PDF
Απόρριψη της από 26-7-2010 ένστασης της Χάιδως Χασομέρα, κατά του από 18-6-2010 προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης Γ΄κατηγορίας στο Δήμο Αχέροντα και κατά του αριθμ.9/14-7-2010 πρακτικού της αρμόδιας για την εκδίκαση ενστάσεων Τριμελούς Επιτροπής.doc