Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Συνεδριάσεις Περ. Συμβουλίου Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (20.12.07)

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (20.12.07)

E-mail Εκτύπωση PDF
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007 & ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου στο Σκεπαστό Καναλακίου Πρέβεζας.
- Η πρόσκληση του συνεδρίου doc
- Οι εισηγήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 20/12/2007 zip

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:
1. Έγκριση ΣΜΠΕ του Προγράμματος INTERREG ΙΙΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
Εισηγητής: εκπρόσωπος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου
2. Πρόγραμμα έργων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένες περιοχές με ενίσχυση δράσεων αστικής ανάπλασης όψεων των ιδιωτικών κτιρίων.
Εισηγητής: εκπρόσωπος ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου
3. Εντάξεις νέων έργων
Εισηγητής: εκπρόσωπος ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου
4. Παρουσίαση της οργάνωσης και του έργου του νεοσύστατου Σώματος της Ελληνικής Αγροφυλακής
Εισηγητής: Βραχάς Βασίλειος, Αγρονομικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου
5. Παρουσίαση του Ν. 3614/3-12-07 που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Εισηγητής: εκπρόσωπος ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου
6. Παρουσίαση του έργου του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Φορέων Υλοποίησης  συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής Περιφέρειας Ηπείρου
Εισηγητής: Νάντια Ηλιοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός