Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Simcode

E-mail Εκτύπωση PDF
Simcode (Spatial Impacts of multimodal corridor devlopment in Gateway Areas: Italy Greece - Turkey
Κύριος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της χωρικής ανάπτυξης και η υποστήριξη της χωροταξικής οργάνωσης και της πολυτροπικότητας του μεταφορικού άξονα Ιταλίας - Ελλάδας - Τουρκίας.
Τρεις χώρες συμμετέχουν σε αυτό το έργο: η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία. Αναλυτικότερα οι εταίροι που συμμετέχουν και υλοποιούν το έργο είναι:
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Περιφέρεια Βasilicata
 • Περιφέρεια Puglia
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (leader του έργου)
 • Πανεπιστήμιο του Μπάρι
 • Istanbul Technical University
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τις εξής κατηγορίες:
 • Μελέτες για τις τάσεις χωρικής ανάπτυξης και τη χωροταξική οργάνωση των περιοχών κατά μήκος του άξονα και τις περιοχές πύλες
 • Πιλοτική εφαρμογή και έλεγχος δεικτών και μεθοδολογικών εργαλείων για τις χωρικές επιπτώσεις του πολυτροπικού μεταφορικού άξονα Ιταλίας-Ελλάδας Τουρκίας
 • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφορίας ανάμεσα σε φορείς εμπλεκόμενους στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των περιοχών διέλευσης του άξονα και ιδιαίτερα των περιοχών πυλών
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων του άξονα και το σχεδιασμό των κατάλληλων χωροταξικών προτεραιοτήτων και πολιτικών
Συνολικός προϋπολογισμός του έργου: 1.440.948,00€

H ιστοσελίδα του έργου SIMCODE