Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Ενημέρωση Δελτία Τύπου Δελτία Τύπου 2009 Τέσσερις προσκλήσεις για Έργα & Δράσεις του ΕΣΠΑ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Τέσσερις προσκλήσεις για Έργα & Δράσεις του ΕΣΠΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
Τέσσερις ακόμη προσκλήσεις για έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ δημοσίευσε η Περιφέρεια Ηπείρου, δίνοντας έτσι συνέχεια στην υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου, με αμείωτους ρυθμούς.

Το ΕΣΠΑ, αποτελεί για την Ήπειρο πρόκληση επιτυχίας. Τα χρήματα που θα εισρεύσουν μέχρι το 2013 επιτρέπουν την ικανοποίηση αιτημάτων που διατυπώνονται και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα είναι αποδοτικές για τους πολίτες και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής.

«Ξεκινήσαμε πριν έναν περίπου χρόνο, πρώτοι την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Με την συνεργασία όλων των φορέων της Ηπείρου, παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, με στόχο να μην βρεθεί ποτέ ξανά η περιοχή μας σε δύσκολη θέση. Να μην κινδυνεύσει να απολέσει κονδύλια. Οι ρυθμοί υλοποίησης μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι, ότι με την αναθεώρηση του προγράμματος, που θα γίνει το 2010, η Ήπειρος θα ενισχυθεί και με επιπλέον πόρους. Αυτό που οφείλουμε να πράξουμε όλοι, είναι να επενδύσουμε σωστά και αποδοτικά τα χρήματα αυτά», τόνισε σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος.

 

Οι νέες προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί είναι οι ακόλουθες:

  1. «Άλλες κοινωνικές υποδομές» από τον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» με προϋπολογισμό 15,2 εκατομμύρια ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, η Περιφέρεια Ηπείρου, οι Νομαρχίες και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν:

-Υποδομές ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων όπως ξενώνες και προστατευμένα διαμερίσματα χρόνιων ψυχικά ασθενών , καθώς  και υλικοτεχνική υποστήριξη αυτών.

- Κέντρα αποκατάστασης,  όπως   κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικά - αλκοόλ και άλλα.

- Υποδομές ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών η διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες , γέροντες, άτομα με Αλτσχάιμερ.

- Υποδομές και εξοπλισμό Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων  για την ψυχική υγεία.

- Επέκταση ή και δημιουργία υποδομών βραχείας φιλοξενίας  οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται.

- Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία (ΣΥΔ ΑΜΕΑ), τα οποία αδυνατούν να στηρίξουν οι οικογένειες τους.

 

2. «Υποδομές Υγείας» από τον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» με προϋπολογισμό 40,1 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Υγείας και οι φορείς που εποπτεύονται από αυτό, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η Περιφέρεια και οι Νομαρχίες της Ηπείρου.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν:

-          στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως κέντρα υγείας, πολυδύναμα κέντρα, υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, κινητές μονάδες, αναβάθμιση και εξοπλισμό του ΕΚΑΒ.

-          Στην προστασία της δημόσιας υγείας

-          Στην δημιουργία και αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.

 

  1. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» με προϋπολογισμό 7,02 εκατομμύρια και δικαιούχους την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Συνδέσμους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν:

- συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο προβλεπόμενο από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό δίκτυο ΧΥΤΑ (π.χ. υποδομή και εξοπλισμός που συνδέεται με την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των ΧΥΤΑ όπως μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, φορτωτές και συμπιεστές απορριμμάτων, εξοπλισμός συλλογής απορριμμάτων κλπ)

- υποδομές προσωρινής αποθήκευσης των αστικών στερεών αποβλήτων (Σταθμοί  Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό (π.χ. υποδομές, κινητός ή σταθερός εξοπλισμός κλπ).

4. «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία» από τον άξονα προτεραιότητας «ψηφιακή σύγκληση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου» με προϋπολογισμό δύο εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν πράξεις όπως:

-υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό υφιστάμενων ερευνητικών φορέων.

- τεχνολογική εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών υψηλής ταχύτητας με σκοπό την σύνδεση ερευνητικών κέντρων.

 

«Με τις νέες δράσεις που χρηματοδοτούνται, ενισχύονται ευαίσθητοι τομείς, όπως είναι της υγείας και της πρόνοιας. Συμπληρώνουμε κενά με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Στρέφουμε το βλέμμα μας στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή, την οποία η Ήπειρος μπορεί και πρέπει να κατακτήσει. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα, υπάρχουν όλα τα εφόδια, για να κάνουμε πολλά βήματα προς τα μπρος», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ