Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Ενημέρωση Δελτία Τύπου Δελτία Τύπου 2009 Ανακοίνωση για τη Δημοτική Αστυνομία

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανακοίνωση για τη Δημοτική Αστυνομία

E-mail Εκτύπωση PDF
Όσοι υποψήφιοι έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα όπως αυτό μετρήθηκε στις 27 & 30 Νοεμβρίου 2009 αφού υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις  από Δημόσιο Νοσοκομείο  και αφού προσκομίσουν το πιστοποιητικό ικανότητας από την Υγειονομική Επιτροπή στην Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης  μέχρι 7/12/2009,
όπως ακριβώς ορίζεται από την  εκδοθείσα προκήρυξη ειδοποιούνται με την παρούσα νε προσέλθουν προκειμένου να υποβληθούν περαιτέρω  στις αθλητικές δοκιμασίες ως ακολούθως:

1. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ να προσέλθουν στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» οδός Φ. Τζαβέλλα 18 στις 8 και 9/12/2009, όπου την πρώτη μέρα θα δοκιμαστούν στο άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος απλούν και δρόμο 100μ. και την δεύτερη σε δρόμο 1000μ και ρίψη σφαίρας.
2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ να προσέλθουν στον ίδιο χώρο στις 10 & 11/12/2009 για τις ίδιες ως άνω δοκιμασίες την πρώτη και δεύτερη μέρα.

Ώρα προσέλευσης αυστηρά 8:45 πμ, έναρξη 9:00πμ και λήξη της διαδικασίας 13:00μμ.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα και να είναι εφοδιασμένοι με την αστυνομική τους ταυτότητα.
Υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν για τις αθλητικές δοκιμασίες ή αποχωρούν πριν δοκιμαστούν αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας, με απόφαση της επιτροπής.