Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

>> Ενημέρωση Δελτία Τύπου Δελτία Τύπου 2009 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού το οποίο αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την Πέμπτη 30-07-2009 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (3ος όροφος), 8ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα [pdf]