Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Σύσκεψη στην Άρτα

E-mail Εκτύπωση PDF

Ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Νομού Άρτας, την προώθηση έργων και την προστασία του περιβάλλοντος, συζητήθηκαν κατά την διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος, ο Νομάρχης Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Δημήτρης Μπαλτογιάννης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν περιλαμβάνονται τα αρδευτικά, το Βιοτεχνικό Πάρκο και η προστασία του Αμβρακικού που συνδέεται άμεσα με την χωροθέτηση κτηνοτροφικών κι άλλων μονάδων.

Σχετικά με τα εγγειοβελτιωτικά κι αρδευτικά έργα της περιοχής, αποφασίστηκε το αμέσως επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Άρτας, να προχωρήσουν στην σύνταξη ενός διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο θα αποτυπώνει τις ανάγκες του Νομού και θα καταγράφει αναλυτικά τις προμελέτες και τις μελέτες που υπάρχουν, όπως τα έργα που υλοποιήθηκαν και όσα υλοποιούνται. Το σχέδιο αυτό θα διατηρείται πάντα επικαιροποιημένο για να διασφαλίζει τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις και στο μέλλον. Υπογραμμίστηκε δε ότι είναι πρώτη φορά που όλοι οι εμπλεκόμενοι ασχολούνται ουσιαστικά με τα εγγειοβελτιωτικά μετά την κατασκευή τους.

Στο θέμα του Γεωθερμικού πεδίου των Συκιών οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους ότι βρίσκονται εν αναμονή μιας νέας Υπουργικής απόφασης η οποία θα ρυθμίζει τη διαδικασία εκμίσθωσης όχι μόνο του πιστοποιημένου- αποτυπωμένου πεδίου αλλά και την εκτιμώμενη επέκτασή του. Μόλις υπογραφεί η εν λόγω απόφαση, θα προχωρήσει και η διαδικασία διακήρυξης του έργου.

Στην διάρκεια της σύσκεψης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου επανέλαβε την βούλησή του, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των φορέων και των πολιτών, με στόχο να κάνει ο τόπος βήματα προς τα μπρος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα κατασκευής του Βιοτεχνικού Πάρκου. Απόφαση της Περιφέρειας, όπως ανακοινώθηκε στην σύσκεψη, είναι να προβλεφθεί το απαιτούμενο ποσό από κωδικό της τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, για την χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας για την δημιουργία του ΒΙΟΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντηση έγινε και αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται είτε από το ΠΙΝΔΟΣ και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται είτε γι' αυτά που είναι ώριμα για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα θέματα περιβάλλοντος. Έτσι επανήλθε το θέμα της χωροθέτησης των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων στο Νομό και αποφασίστηκε η άμεση αποστολή εγγράφου από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, προς τις αντίστοιχες της ΝΑΑ, στο οποίο θα επισυνάπτεται ο χάρτης στον οποίο οριοθετούνται οι περιοχές που θα πρέπει να απαγορευθούν οι νέες αδειοδοτήσεις τέτοιων μονάδων. Ο χάρτης προέκυψε μετά από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των εμπλεκομένων Δήμων. Το ζητούμενο της αποστολής του πιο πάνω εγγράφου είναι η λήψη απόφασης από πλευράς Νομαρχιακού Συμβουλίου για την επικαιροποίηση του έτσι ώστε να γίνουν με την συνεργασία των δύο φορέων βήματα μπροστά για την προστασία του περιβάλλοντος κα στη συγκεκριμένη περίπτωση για την προστασία του Αμβρακικού. Επιβεβαιώθηκε τέλος και η αναγκαιότητα της οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου, καθώς και η πολιτική βούληση να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο αποδεικνύεται εμπράκτως με την χρηματοδότηση ήδη ενός τμήματος της οριοθέτησης.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε «οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να προσφέρουν έργα στους πολίτες και οι υπηρεσίες να τα εκτελούν με συναίσθηση απέναντι στο λαό. Οι συναντήσεις αυτές αυξάνουν τις επιδόσεις των έργων που απευθύνονται στους πολίτες». Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφέροντας την άψογη συνεργασία που έχει με τον Νομάρχη της Άρτας και θα συνεχίσει να έχει, προς όφελος των κατοίκων του Νομού.