Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Συγκρότηση εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Ν.Πρέβεζας

Συγκρότηση εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Ν.Πρέβεζας.doc

Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.στο Δ.Δ. Αρίστης Δ. Κεντρικού Ζαγορίου

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (κτηνοτροφική & ύδρευση) στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νιτσιάκο Κων/νο του Θεοδώρου, στη θέση «Ταύλες» του Τ.Δ. Αρίστης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων. pdf

Άδεια εκτέλεσης έργου στους Παπουτσή Ευάγγελο και Καννέλου Αγγελική στο Δ. Πρέβεζας

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στους Παπουτσή Ευάγγελο του Ηλία και Καννέλου Αγγελική του Κων/νου στη θέση «Ράμμος» του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. pdf

Ακύρωση απόφασης

Ακύρωση απόφασης.doc

Ακύρωση απόφασης

Ακύρωση απόφασης .doc

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου. doc

Απόφαση απόσπασης Σταύρου Χριστόδουλο

Απόφαση απόσπασης Σταύρου Χριστόδουλο. doc

Άδεια εκτέλεσης έργου-Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δ. Άνω Καλαμά

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά Ν. Ιωαννίνων. pdf

Άδεια χρήσης νερού στον Τσούτση Χριστόφορο από πηγάδι σε αγροτεμάχιο Δ. Πρέβεζας

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Τσούτση Χριστόφορο του Κων/νου από πηγάδι αρδευτικής χρήσης στη θέση «Ταράνα» στο αγροτεμάχιο με αριθμό 42 της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας. pdf

Επικύρωση απόφασης Δ. Πρέβεζας

Επικύρωση απόφασης Δ. Πρέβεζας.doc

Σελίδα 11 από 51