Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.στο Δ.Δ. Αρίστης Δ. Κεντρικού Ζαγορίου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.στο Δ.Δ. Αρίστης Δ. Κεντρικού Ζαγορίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (κτηνοτροφική & ύδρευση) στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νιτσιάκο Κων/νο του Θεοδώρου, στη θέση «Ταύλες» του Τ.Δ. Αρίστης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων. pdf