Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Πρακτικά Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρακτικό 11 & 12: Ολοκλήρωση μοριοδότησης για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων κλάδου ΠΕ Μηχανικών

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρακτικό 11 & 12: Ολοκλήρωση μοριοδότησης για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων κλάδου ΠΕ Μηχανικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Εξέταση ενστάσεων υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του Ν. 3839/2010 και την υπάριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010.

  • Πρακτικό 11 pdf
  • Πρακτικό 12 pdf