Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορ. χρόνου στην Δ/νση Αλλοδαπων .

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας