Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

E-mail Εκτύπωση PDF
ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου και τα Τμήματά της. doc