Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας υποψηφίων για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας υποψηφίων για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών

E-mail Εκτύπωση PDF
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών, που περιλαμβάνονται στους πίνακες σειράς κατάταξης εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την υψομέτρηση και τις αθλητικές δοκιμασίες,   καλούνται να 
υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Minnesota Multifacing Personality)  και συνέντευξη. Με την ανωτέρω διαδικασία ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα  η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Π.Δ. 135/2006.
Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα (Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης στις Αχαρνές, Λ. Θρακομεκεδόνων 101) στις 24-1-2010 και ώρα 9:00 από την αρμόδια Ψυχοτεχνική Επιτροπή.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα και να είναι εφοδιασμένοι με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς και μολύβι Faber και γομολάστιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ