Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων Ν. Άρτας & Ν. Πρέβεζας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας