Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Πράξεις Συλλογικών Οργάνων

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πράξεις Συλλογικών Οργάνων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Αρθρογράφος
1 Ορισμός επιβλεπόντων των ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Πρέβεζας Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
2 Σύσταση επιτροπής εξέτασης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
3 Συγκρότηση Περιφ. Γνωμ. Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
4 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Διοίκηση
5 Αποτελέσματα ελέγχου του δεύτερου σταδίου Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
6 Ανασυγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ν. Άρτας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Άρτας
7 Αποτελέσματα ελέγχου του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των Προσφορών ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
8 Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Γνωμοδότησης Γεωργικής Ανάπτυξης