Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη εναδόχου εκτέλεσης εργασιών

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη εναδόχου εκτέλεσης εργασιών

E-mail Εκτύπωση PDF

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Χ.Θ. 19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000009, προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc