Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ.2904/25-1-2005 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ.2904/25-1-2005 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αρ. 2904/25-1-2005 απόφασης παραχώρησης του ΓΓΠΗ, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Δήμου Παντελή του Λουκά δημόσια δασική έκταση εμβαδού 4.003,80 τ.μ. στη θέση ‘Αρακόσα’ αγροκτήματος Δ.Δ. Ψάκκας Δήμου Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας προς το σκοπό της από μέρους του ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974.doc