Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 4891/23-07-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 4891/23-07-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάκληση της αρ. 4891/23-7-1992 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την αρ. 181/22.1.2007 διορθωτική Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. ως προς την έκταση του γηπέδου, λόγω παραδρομής, από 2 (δύο) σε 4 (τέσσερα) στρέμματα, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Φωτίου Νικόλαο του Κων/νου κοινόχρηστη εποικιστική έκταση εμβαδού 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων στο με αρ. 660λ τεμάχιο αγροκτήματος Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας προς το σκοπό της από μέρους του ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc