Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 2171/24-12-1999 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 2171/24-12-1999 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάκληση της αρ. 2171/24-12-1999 απόφασης παραχώρησης του ΓΓΠΗ, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Ντόκο Ιωάννη του Σταύρου δημόσια δασική έκταση εμβαδού 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων στα με αριθ. 1091 και 198 ακίνητα στη θέση «ΣΤΡΟΥΘΙ» αγροκτήματος Δ.Δ. Παραποτάμου Δήμου Παραποτάμου Νομού Θεσπρωτίας προς το σκοπό της από μέρους του ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc