Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 807/21-12-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 807/21-12-1992 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αρ. 807/21-12-1992 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Τζώρτζη Σπυρίδωνα του Αθανασίου κοινόχρηστη εποικιστική έκταση εμβαδού 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων στο με αρ. 1054β τεμάχιο αγροκτήματος διανομής 1987 (αναμόρφωση) Δ.Δ. Παραποτάμου Δήμου Παραποτάμου Νομού Θεσπρωτίας προς το σκοπό της από μέρους του ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc