Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 426/16-03-1998 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 426/16-03-1998 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάκληση της αρίθμ. 426/16-03-1998 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί παραχώρησης έκτασης στον Κωνσταντίνο Τσαρκοβίστα του Γεωργίου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση «Σιαδάκια- Σκάλας» του αγροκτήματος Ελευθεροχωρίου Παραμυθιάς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc