Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανάκληση της αριθ. 879/02-06-98 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανάκληση της αριθ. 879/02-06-98 απόφασης παραχώρησης έκτασης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάκληση της αρίθμ. 879/02-06-1998 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί παραχώρησης έκτασης στη Μαρία Γκόγκα συζ. Σπυρ. Φίλου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα ¨Κουρτέσι-Μεσοβουνίου¨ Παραμυθιάς νυν Δήμου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974". doc