Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας

E-mail Εκτύπωση PDF
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας με το σύστημα των ιχθυολεκανών, σε χερσαίο χώρο 12.083,36 τ.μ. (υδάτινης έκτασης 3.199 τ.μ) που βρίσκεται στη θέση Αναύρα του Δήμου Λούρου του Νομού Πρέβεζας, ιδιοκτησία του Βασιλείου Πέτρου του Χαραλάμπους». doc