Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 210 τόνων / ετος και τροποποίησης των ειδών εκτροφής από νέα είδη σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, στη θέση Σκέμπη Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου  Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας  της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. doc