Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Άδεια εκτέλεσης έργου -ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στο Τ.Δ. Γραμμενίτσας Δ. Βλαχερνών.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άδεια εκτέλεσης έργου -ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στο Τ.Δ. Γραμμενίτσας Δ. Βλαχερνών.

E-mail Εκτύπωση PDF

Χορήγηση  άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-ανόρυξη  γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στον Δήμο Βλαχερνών Ν. Άρτας στη θέση του Τ.Δ. Γραμμενίτσας του Δήμου Βλαχερνών Ν. Άρτας. pdf