Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Έγκριση μελέτης: Διάνοιξη δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας Συνδιακατεχόμενου δάσους Ρετσιανών Άρτας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση μελέτης: Διάνοιξη δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας Συνδιακατεχόμενου δάσους Ρετσιανών Άρτας

E-mail Εκτύπωση PDF

Έγκριση τεχνικής μελέτης: «Διάνοιξη δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας 1. Διακλάδωση Αστροχωρίου – Ζαβατάκι μήκους 1+664,00 χλμ 2. Λιτέσιον – Φυσωτά μήκους 0+405,02 χλμ Συνδιακατεχόμενου δάσους Ρετσιανών του Τ.Δ. Ρετσιανών  » του Δήμου Ηρακλείας Νομού Άρτας. doc