Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Ατομικές Διοικητικές Πράξεις Μερική άρση αναδάσωσης έκτασης στη θέση «Πράπα Μάλι», περιφέρειας κοινότ. Πέρδικας Ν.Θεσπρωτίας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Μερική άρση αναδάσωσης έκτασης στη θέση «Πράπα Μάλι», περιφέρειας κοινότ. Πέρδικας Ν.Θεσπρωτίας

E-mail Εκτύπωση PDF

Μερική άρση αναδάσωσης έκτασης (κληροτεμάχιο 3140), εμβαδού εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (9.725) τετραγ.μέτρων, στη θέση «Πράπα Μάλι», περιφέρειας κοινότητας Πέρδικας που περιλαμβάνεται εντός ευρύτερης περιοχής εμβαδού 787 στρεμμ. που κηρύχθηκε αναδασωτέα με την αριθμ. πρωτ. 3549/20-12-90 Απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας. doc