Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Γενική Γραμματέας Περιφέρειας: «Χωρίς παλινδρομήσεις και με αξιόπιστα κριτήρια η χωροθέτηση»

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Γενική Γραμματέας Περιφέρειας: «Χωρίς παλινδρομήσεις και με αξιόπιστα κριτήρια η χωροθέτηση»

E-mail Εκτύπωση PDF

Την ικανοποίησή της για τη διαδικασία που έχει τηρηθεί ως τώρα εξέφρασε η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, ανοίγοντας τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ), το πρωί της Πέμπτης (14/10/10) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου.

14.10xyty Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας εξήρε τόσο τη δουλειά της μελετητικής ομάδας όσο και τις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει ως τώρα τα μέλη της επιτροπής προκειμένου να καταλήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην επιλογή της τεχνολογίας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ήπειρο που ήταν και η πρώτη φάση της μελέτης. Ταυτόχρονα ζήτησε και από τις δύο πλευρές να ακολουθήσουν την ίδια τακτική και στο δεύτερο σκέλος, αυτό της χωροθέτησης.«Το έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή και το επαναλαμβάνω και σήμερα που ξεκινάμε μια πιο δύσκολη φάση, αυτή της χωροθέτησης, η λύση που θα δοθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον» ανέφερε η κα. Γεωργακοπούλου-Μπάστα.

Ζήτησε δε, να προχωρήσουν στην χωροθέτηση χωρίς παλινδρομήσεις και διασφαλίζοντας πως τα κριτήρια θα είναι αξιόπιστα ώστε να μην εγείρουν αντιδράσεις, ή οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτησης. «Εγώ θέλω να φύγω από εδώ καθώς, τελειώνει η θητεία μου, και οι διαδικασίες να μην αμφισβητηθούν ποτέ. Πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα» υπογράμμισε με νόημα.

 Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μανταλόβας καθόρισε το πλαίσιο της συνεδρίασης και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα ώστε να διασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εγχειρήματος χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του ΧΥΤΥ στην Ήπειρο.

Οι μελετητές ακολούθως, παρουσίασαν το περιεχόμενο του 2ου παραδοτέου της μελέτης που αφορά τα κριτήρια σχεδιασμού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία χωροθέτησης η οποία περιλαμβάνει:

  • Τον καθορισμό των ευρύτερων περιοχών με βάση το κριτήριο της κεντροβαρικότητας,
  • Τον προσδιορισμό των κριτηρίων αποκλεισμού και τον καθορισμό των αποκλεισμένων περιοχών,
  • Τον καθορισμό των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης των ευρύτερων περιοχών χωροθέτησης.

Επίσης, παρουσίασαν διάφορα σενάρια ως προς τον καθορισμό των ευρύτερων περιοχών σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια χωροθέτησης.

Τα μέλη της Επιτροπής από την πλευρά τους, ζήτησαν διευκρινίσεις από τους μελετητές για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που τους παρουσίασαν. Ανέπτυξαν τους δικούς τους προβληματισμούς και μετέφεραν την εμπειρία τους από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πρώτη φάση. Παράλληλα αποφάσισαν ομόφωνα μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, Θ. Μανταλόβα τα εξής:

  • Να αποστείλουν στον ανάδοχο μελετητή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένες παρατηρήσεις-συμπληρώσεις κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας ή αποκλεισμού διαφόρων περιοχών προκειμένου να τις λάβει υπόψη του τόσο στη διαδικασία, όσο και στα κριτήρια επιλογής του χώρου.
  • Να ζητήσουν στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου να εξετάσει εκτενώς ο μελετητής δύο εναλλακτικά σενάρια ως προς τη χωροθέτηση του εργοστασίου και του ΧΥΤΥ. Συγκεκριμένα, το πρώτο θα αφορά τη χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ και νέου ΧΥΤΥ και το δεύτερο μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών ΧΥΤΑ με τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ. Να σημειωθεί, πως σε αυτή την περίπτωση εξαιρείται ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό όπως έχει δεσμευθεί προς τους κατοίκους της περιοχής η Γενική Γραμματέας και αναφέρεται ξεκάθαρα και στη συγκεκριμένη μελέτη.
  • Τέλος , το δεύτερο παραδοτέο της μελέτης αφού διορθωθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις- συμπληρώσεις των μελών της Επιτροπής να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προς τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Ηπείρου.

Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.