Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Στο ΕΣΠΑ δύο ακόμη έργα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Στο ΕΣΠΑ δύο ακόμη έργα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου

E-mail Εκτύπωση PDF

Με σταθερό ρυθμό προχωρά η ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων και δράσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης δύο νέων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013».

Πρόκειται για τα έργα: «προστασία - ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας» στο Δήμο Παμβώτιδας και «προστασία - ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου» στο Δήμο Πασσαρώνας του Νομού Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 1,7εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση και των δύο δράσεων γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013».

«Ακόμη δυο έργα προσθέτουμε στον κατάλογο όσων μέχρι σήμερα έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ με στόχο την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην ανάδειξη των δύο αρχαιολογικών χώρων και θα τους καταστήσουν προσβάσιμους στους πολίτες. Έτσι, θα δώσουν και νέες δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές, που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο και κοντά στο κέντρο των Ιωαννίνων», τονίζει η Γενική Γραμματέας.

Με το έργο «προστασία - ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας» στο Δήμο Παμβώτιδας προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ θα γίνουν εργασίες ανάπλασης – ανάδειξης καθώς και έργα υποδομής στο νότιο και κεντρικό τμήμα της ακρόπολης της Καστρίτσας με στόχο να καταστεί ο αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος. Παράλληλα θα ληφθούν μέτρα δημοσιότητας των μνημείων και  του έργου (έκδοση φυλλαδίου, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).

Ο προϋπολογισμός του έργου «προστασία - ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου» στο Δήμο Πασσαρώνας ανέρχεται στα 500.000,00ευρώ και με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και θα παραδοθεί στο κοινό ένας ολοκληρωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν προσβάσιμος ως χώρος αναψυχής και περιπάτου.