Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Δελτία Τύπου Σύσκεψη στην Περιφέρεια για το «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Σύσκεψη στην Περιφέρεια για το «Πρόγραμμα Διαύγεια»

E-mail Εκτύπωση PDF

Το συντονισμό και τη συνεργασία όλων ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην εφαρμογή του «Προγράμματος Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζήτησε η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα από τους Διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφέρειας στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/9/10).

29.9DIAVGEIA

 

Η σύσκεψη είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας με τη συμμετοχή των Διευθυντών όλων των υπηρεσιών και αρμόδιων υπαλλήλων.

 

«Με το «Πρόγραμμα Διαύγεια», διασφαλίζεται η διαφάνεια της κρατικής δράσης και παράλληλα ενισχύεται η δυνατότητα των πολιτών να ενημερώνονται άμεσα για θέματα που τους αφορούν και να ασκούν έλεγχο στη δημόσια εξουσία. Μέσα από τη συμμετοχή του πολίτη, γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ Κυβέρνησης και πολιτών. Ουσιαστικά, αλλάζουμε τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, όπως λειτουργούσε εδώ και χρόνια στη χώρα μας,» τόνισε η Γενική Γραμματέας απευθυνόμενη προς τους Δ/ντές ζητώντας τους να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή του προγράμματος.

 

Στη συνέχεια ο συντονιστής του προγράμματος και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας, Νίκος Ντέμος έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή του «Διαύγεια».

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Με το πρόγραμμα «Διαύγεια» εισάγεται η υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο. Στόχος του, η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης, με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α § 2 Σ).

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο).