Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Πρώτο το ΠΕΠ Ηπείρου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρώτο το ΠΕΠ Ηπείρου

E-mail Εκτύπωση PDF

Το «ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006» είναι το πρώτο από τα Περιφερειακά και Τομεακά προγράμματα του Γ ΚΠΣ το οποίο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κλεισίματος.

Η ΕΔΑ Ηπείρου συνέταξε την Τελική Έκθεση Κλεισίματος και στις 22/9/10 υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Τελική Αίτηση Πληρωμής.

Με την ενέργεια αυτή θα εισρεύσουν στην χώρα μας τα υπόλοιπα 22,5εκ.ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.