SITE SLOGAN

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

>> Δελτία Τύπου Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τις πολιτικές της κυβέρνησης σε θέματα ισότητας και επιχειρηματικότητα

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τις πολιτικές της κυβέρνησης σε θέματα ισότητας και επιχειρηματικότητα

Email Print PDF

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου στα Ιωάννινα με στόχο την ενημέρωση των γυναικών για τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης σε μια σειρά ζητήματα όπως είναι το ΕΣΠΑ, η ισότητα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η κοινωνική οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη και τα προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης.

22.7HMERIDA1Οι γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαλόγου και ενημέρωσης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα γέμισαν την αίθουσα εκδηλώσεων στα «Λιθαρίτσια» το απόγευμα της Τετάρτης(21/7/10) και ενημερώθηκαν για τις πολιτικές της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου που έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του την ισότητα των δύο φύλων και προχωρά άμεσα σε συγκεκριμένες δράσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας. «Οφείλουμε ως πολιτική ηγεσία του τόπου, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και της ανακούφισης της Ελληνίδας να εργαστούμε μεθοδικά για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων της, μέσα από στοχευμένες πολιτικές. Απαιτείται λοιπόν να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρόταση ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε νέες αξίες, αρχές, θεσμούς, νόμους και χρηματοδοτικά εργαλεία και η οποία θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας και οικονομίας με την συμμετοχή και την ενεργοποίηση των γυναικών», υπογράμμισε η κ. Γεωργακοπούλου-Μπάστα, θέτοντας το πολιτικό πλαίσιο της εκδήλωσης.

«Κινούμαστε στην κατεύθυνση υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις» ανέφερε στη συνέχεια και εξειδικεύοντας για την Ήπειρο τόνισε: «η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια δυναμική διέξοδο για τις γυναίκες, η οποία εμπεριέχει τις προϋποθέσεις για νέους προσανατολισμούς, με ενίσχυση, των υπηρεσιών της τεχνολογίας, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στις φυσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των κατά τόπους περιοχών, της ευρείας χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με πρότυπες και καινοτόμες πρακτικές, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης με παράλληλες υποστηρικτικές δράσεις».

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας, απευθυνόμενη προς τις παριστάμενες εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ενεργοποίηση των γυναικών ώστε να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας και οικονομίας.

22.7HMERIDA2Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε η Γενική Γραμματέας Ισότητας Στρατηγάκη Μαρία, όπου παρουσίασε τις κυβερνητικές πολιτικές για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο τετραετές πρόγραμμα προώθησης της ισότητας στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνεργασία συγκεκριμένων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η κ. Στρατηγάκη ανακοίνωσε τη δημιουργία από τις αρχές του 2011, Συμβουλευτικών Κέντρων σε κάθε πρωτεύουσα Περιφέρειας με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκρότησαν θα προχωρήσουν σε νομοθετικές αλλαγές σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη βελτίωση των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου, των διατάξεων του νόμου για τη βία κατά των γυναικών καθώς, και την προώθηση ρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Στη συνέχεια, από το Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, κ. Χρήστο Κύρκογλου αναπτύχθηκαν τα νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι δράσεις για την κοινωνική οικονομία και τα τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα για την απασχόληση. Στόχος μεταξύ άλλων, είναι «η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» ανάφερε ο κ. Κύρκογλου ανακοινώνοντας πως στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας είναι η προώθηση των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας.

Ο γενικός Δ/ντης Στήριξης Βιομηχανίας Ιωάννης Πατίρης, παρουσίασε τα προγράμματα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»(ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσονται στον Άξονα προτεραιότητας 2 ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι η διευκόλυνση, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες.

Τέλος το στέλεχος της ΕΥΔ του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Σοφία Χατζηπαντελή, παρουσίασε τα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία μπορούν να ενταχθούν και να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα γυναίκες ή γυναικείοι συνεταιρισμοί.

Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης:

  • Χρήστος Κύρκογλου ppt
  • Ιωάννης Πατίρης ppt
  • Σοφία Χατζηπαντελή doc


ppt - Microsoft PowerPoint, doc - Microsoft Word