Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της οδού Κενάν Μεσαρέ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της οδού Κενάν Μεσαρέ

E-mail Εκτύπωση PDF

«Ανοίγει ο δρόμος» για την ολοκλήρωση της οδού Κενάν Μεσαρέ, μετά την ένταξη πράξης των υπολειπόμενων έργων στο ΕΣΠΑ από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.
Η Κενάν Μεσαρέ είναι  ένα  από τα σημαντικότερα έργα για την πόλη των Ιωαννίνων που θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τρία χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής της,  με την υπογραφή από τη Γενική Γραμματέα της ένταξης πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (οδός Κενάν Μεσαρέ)»  στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης βαίνει προς ολοκλήρωση. Η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι «η πράξη αποτελεί «έργο γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ. στο ΕΣΠΑ» τονίζοντας παράλληλα «πως η Κενάν Μεσαρέ  διασχίζει μια περιοχή με μεγάλο οικιστικό ενδιαφέρον και ανάπτυξη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να δοθεί  στην κυκλοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το φυσικό αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά δυο υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 2.049.977,85 ευρώ.

Η ολοκλήρωση του έργου της Κενάν Μεσαρέ σε συνδυασμό και με την κατασκευή της Βογιάνου (ύψους 4,6 εκ. ευρώ)που υπέγραψε πρόσφατα η Γενική Γραμματέας θα δημιουργήσει ένα δίκτυο προσπέλασης και ασφαλούς κίνησης πεζών και εποχούμενων σε βασικές οδικές αρτηρίες και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του ιστού της πόλης των Ιωαννίνων.