Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Ανακοίνωση της επιτροπής επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων των υποψηφίων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαννιτών για 10ήμερη προθεσμία ενστάσεων στο ΑΣΕΠ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανακοίνωση της επιτροπής επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων των υποψηφίων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαννιτών για 10ήμερη προθεσμία ενστάσεων στο ΑΣΕΠ

E-mail Εκτύπωση PDF

Η επιτροπή του άρθρου 6 του ΠΔ 135/2006 Επιλογής και Εξέτασης Σωματικών Προσόντων Υποψηφίων για την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια, και βάση της αριθμ. 1/2009 προκήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, των θέσεων του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιωαννιτών,

που συγκροτήθηκε με την αρ. 19356/3-9-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, δια της παρούσας ανακοινώνει ότι σήμερα 18/2/2010 έχει προβεί στην ανάρτηση στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) και στο κατάστημα του Δήμου Ιωαννιτών, των πινάκων σειράς κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αντικειμενικά κριτήρια για την πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιωαννιτών, στα πλαίσια της με αρ. 1/2009 προκήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και του υπ. αρ. 6239/12-2-2010 εγγράφου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους ότι μέσα σε 10 ημέρες από την επομένη ημέρα της αναρτήσεως μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε ότι αφορά τη σειρά κατάταξης και τη μοριοδότηση τους, όπως ειδικότερα τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν3812/2009 (ΦΕΚ Α – φύλλο 234/28-12-2009).

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, Διεύθυνση: Πούλιου 6, 115 10 Αθήνα.

Πίνακες σειράς κατάταξης υποψηφίων για διορισμό στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαννιτών. zip