Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Αρχική σελίδα

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004

E-mail Εκτύπωση PDF
Ο Επενδυτικός Νόμος αντιμετώπισε αποτελεσματικά όλες τις στρεβλώσεις που δημιουργούσαν οι προηγούμενες αντίστοιχες προσπάθειες. Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ανεξάρτητα από την ηλικία μιας επιχείρησης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις επιχειρήσεις, που παλαιότερα έπρεπε να ιδρύουν καινούριες εταιρείες για να υπαχθούν στους αναπτυξιακούς νόμους.
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν πλέον να υποβάλλονται όλο τον χρόνο, και όχι σε συγκεκριμένες μόνο περιόδους όπως στο παρελθόν, οπότε και δημιουργούνταν μεγάλες καθυστερήσεις.

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004
Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.
Σε συνέχεια της τροποποίησής του με τον 3522/2006, δημοσιεύτηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των διατάξεων του και είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών αιτημάτων.
Σημειώνεται πως πριν την υποβολή του έντυπου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.