Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Αρχική σελίδα

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

E-mail Εκτύπωση PDF
Εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

  • Οι πίνακες με τους εν δυνάμει δικαιούχους και τους απορριπτόμενους Νέους Γεωργούς της 1ης Περιόδου ένταξης στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2007-2013. zip
  • Δικαιούχοι νέων Γεωργών 2ης γνωμοδοτικής zip
  • Επιλαχόντες - Απορριπτόμενοι Νέοι Γεωργοί 3ης Γνωμοδοτικής xls
  • Δελτίο τύπου τελική ρύθμιση doc
  • Ρύθμιση για ένταξη Νέων Γεωργών doc