Γενικές Πληροφορίες για το Έργο
SUN LIFE

Tο Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ, ¶ξονας 3 – Μέτρο 3.2 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο ΗΛΙΟΣ-ΖΩΗ συνίσταται από μια σειρά εκδηλώσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Περιφέρεια Απουλίας μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κινητοποίησή τους σε δράσεις που αφορούν:
 • στην πολιτισμική κληρονομιά των Περιφερειών Ηπείρου & Απουλίας
 • σε θέματα διαχρονικής επιστημονικής διερεύνησης του ήλιου ως πηγής ενέργειας και των αναφερομένων στην ιστορία εφαρμογών χρήσης της
 • στις μεθόδους εκμετάλλευσης και χρήσης της ηλιακής ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, ο άνθρωπος αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά
Τo έργο αφορά τις παρακάτω δράσεις:
 • Ανάπτυξη κοινής δράσης για την ανάδειξη της Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με επίκεντρο τη διαχρονική αξιοποίηση του ήλιου ως φυσικής πηγής ενέργειας και με κύρια επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της διαφύλαξης των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Διάδοση, ιδίως μεταξύ των νέων, των ιστορικών και των σύγχρονων μεθόδων χρησιμοποίησης της καθαρής ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινής ζωής μέσα από μια σειρά πολιτιστικών, αθλητικών και μορφωτικών εκδηλώσεων
 • Ανάδειξη του πνεύματος της διασυνοριακής συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και ανάπτυξη της ικανότητας ολοκληρωμένου σχεδιασμού σύνθετων συστημάτων ή δράσεων
 • Δημιουργία κλίματος ευγενούς ανταγωνισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή καθηγητών και σπουδαστών, σε τομείς που αναφέρονται διαχρονικά στην τεχνολογία της χρήσης των φυσικών πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων
 • Προσέλκυση της προσοχής των πολιτών και διέγερση του ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στις διάφορες εκδηλώσεις του έργου λόγω του πρωτοποριακού και επαγωγικού τρόπου παρουσίασης του θέματός του
 • Πρόκληση ενδιαφέροντος μεταξύ του επιστημονικού κόσμου για την αναδίφηση, συλλογή και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που να σχετίζονται με τη διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου να εκμεταλλευτεί τις φυσικές πηγές ενέργειας για την ικανοποίηση των αναγκών του.
 • Πρόκληση ενδιαφέροντος μεταξύ του επιστημονικού κόσμου για την ανάδειξη στοιχείων σχετικών με τις διαφαινόμενες στο άμεσο μέλλον δυνατότητες εκμετάλλευσης της καθαρής ηλιακής ενέργειας από τους κατοίκους των γεωγραφικών περιοχών του έργου με ταυτόχρονη προσφορά βήματος ανάπτυξης ρεαλιστικών προτάσεων για κοινές μελλοντικές διασυνοριακές δράσεις στα θέματα προστασίας των μνημείων από τη ρύπανση του περιβάλλοντος
Μέσα για την επίτευξη των στόχων του έργου:
 • Διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν και γενικότερα δημοσιοποίηση του προγράμματος του έργου
 • Διαγωνισμός σχεδίασης ειδικών οχημάτων τύπου μικρής φόρμουλας που θα κινούνται μόνο με την ηλιακή ενέργεια στο οποίο θα συμμετάσχουν ομάδες φοιτητών – σπουδαστών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ιταλίας
 • Συνέδριο με θέμα την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας και την ευεργετική της επίδραση στη διατήρηση των μνημείων τόσο κατά την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας με έμφαση στην Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστορία όσο και στις υπάρχουσες σήμερα δυνατότητες των γεωγραφικών περιφερειών που εμπλέκονται στο έργο
 • Διοργάνωση επίδειξης σε κλειστή πίστα για ηλιακά οχήματα
 • Διοργάνωση μεγάλης διεθνούς εκδήλωσης για ηλιακά οχήματα από ολόκληρο τον κόσμο τα οποία θα έλθουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα ταξιδέψουν από τη μια χώρα στην άλλη περνώντας από τοποθεσίες ιστορικού ενδιαφέροντος
Εταίροι:
- Περιφέρεια Ηπείρου
- Πανεπιστήμιο του Lecce Italy

Προϋπολογισμός έργου: 893.076,00 €


;