Δελτία Τύπου
Αναλυτικά.
Πρώτη συνάντηση Εταίρων & Συμβεβλημένων Φορέων του Έργου "Ήλιος Ζωή"
Στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα, οργανώθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης η πρώτη μετά την ανάθεση του Έργου «ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ» συνάντηση των εταίρων και των συμβεβλημένων με αυτούς φορέων με ημερήσια διάταξη που αφορούσε όλα τα σχετικά με το συντονισμό των ενεργειών για την απρόσκοπτη και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπέιρου, του Πανεπιστημίου του Σαλέντο, της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων ΕΛΠΑ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛΙΝΗΟ. Οι εργασίες της συνάντησης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Tο έργο δρομολογήθηκε κατα τρόπο τέτοιο ώστε να επιτύχουν οι στόχοι του και κυρίως οριοθετήθηκε η συντονισμένη προσπάθεια τήρησης των εξαιρετικά ασφυκτικών χρονικών περιθωρείων ολοκλήρωσής του. Όπως προέκυψε από τη συνάντηση αυτή ο προβλεπόμενος «Διαγωνισμός σχεδίασης Ηλιακού Οχήματος» θα διεξαχθεί από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 23 Μαϊου 2008 η δε διεθνής εκδήλωση «Sun Life Ecomobility Rally» για ηλιακά και υβριδικά οχήματα σπό 21 έως 26 Μαϊου 2008.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα συμμετάσχουν σε αυτές ομάδες και πληρώματα και απο τις δύο χώρες. Επιπρόσθετα θα οργανωθεί στο Lecce της Ιταλίας συνέδριο με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξεταζόμενες διαχρονικά.;